Mūsu Brīvvalsts

Latvijas valsts

“1918.gada 18.novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.” LR Satversmes preambula (spēkā kopš 2014. gada 22. jūlija)

1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. (LR Satversme kopš pieņemšanas)

2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. (LR Satversme kopš pieņemšanas)

“Latviešu nācija”, “Latvijas tauta” “neatkarīgā demokrātiskā republikā” izmirst. Kopā ar cilvēkiem zūd cilvēku un cilvēkiem veidotā Latvijas valsts.

Mēs esam dzīvi, mēs esam šeit. Mēs paliekam šeit, mēs izdzīvosim un atdzimsim mūsu pēcnācējos mūsu valstī! Tā būs brīvvalsts!

Latvijas brīvvalsts

Latvijas Satversmē “demokrātisks” un “demokrātija” nosaukta septiņas reizes. Tomēr šis vārds nav laviešu valodā, tam nav atbilstoša tēla cilvēka apziņā. Demokrātiska valsts nepastāv starp cilvēkiem, tā pastāv kā juridisks fantoms.

Lai valsts iekārta pastāvētu starp cilvēkiem, tai jābūt aprakstītai ar vārdiem, kuriem bez tulkojuma ir atbilstoši tēli katra cilvēka un tautas apziņā. Piemēram, mēs saprotam, kas ir pašvaldība – novada vai pilsētas. Mēs viegli iedomājamies, ka būtu labi, ja mēs spētu veidot arī ciema, kvartāla vai pat mājas pašvaldību. Un tā ir pareizi!

Ja mēs runājam par Saeimu, tās nosaukuma senā formulējuma dēļ jau rodas distance. Ja to pašu nosaucam par parlamentu, tad saikne starp vienu cilvēku un šo institūciju ir izzudusi pilnībā. Parlaments vai teātris – asociatīvu atšķirību nav. Tādēļ valstij, kuru gribam uzbūvēt, jābūt cilvēcīgi uztveramos vārdos nosauktai, cilvēcīgi vadītai un cilvēcīgi kopā dzīvotai.

Brīvība. Vārds, ko lieto daudzi. Vārds, kuram piešķir dažādu nozīmi. Tomēr vārds, kurš katra cilvēka apziņā izsauc noteiktu tēlu vai tēlu ainavu. Vārds, ko cilvēks attiecībā uz sevi parasti uztver pozitīvā nozīmē. Vārds, kurā nosaukta valsts būs prātam un emocionāli aicinoša, piesaistoša.

Tādēļ – lai top Latvijas brīvvalsts!

Kas ir brīvvalsts? Kā top Latvijas brīvvalsts?

Satversmes preambula deklarē, ka 1918. gadā Latvijas izveidota, balstoties uz nācijas valstsgribu. Gadsimta laikā nācija ir guvusi pieredzi gan ar savā vēlēto pārstāvju valstī, gan sava un svešu vadoņu valstī, gan negaidīti atgūtā valstī, gan nemanīti prom atdotā valstī. Latviešiem ir pienācis laiks pārskatīt, cik pastāvošā Latvijas valsts atbilst nācijas valstsgribai.

Mēs uzskatām, ka brīvvalsts ir pamodušos un tieši tādēļ brīvu cilvēku veidota pašpārvalde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt katra ieņemta Cilvēka dzimšanu, pilnvērtīgu attīstību no bērna par atbildīgu pieaugušo, mātes vai tēva pieredzes un laimes apgūšanu, radoša darba un prieka, kopības un dalīšanās izdzīvošanu visas dzīves garumā.

Mēs uzskatām, ka brīvvalsts top katrā vienā cilvēkā, kurš mostas, kurš meklē, kurš izcīna atbrīvošanos vispirms sevī. Tā veidojas brīvvalsts pamatakmeņi – brīvie cilvēki.

Mēs ticam, ka brīvie cilvēki nes brīvo domu, apzinātību katrā vietā, kur tie nonāk. Brīvi, pamodušies cilvēki vairs nemelo, neiekļaujas “sistēmā”, nepiever acis. Un tā ir visa brīvvalsts būtība – vienkārši patiesība saprotamos vārdos, saprotamos jēdzienos, savlaicīgi un bez atlaidēm. Brīvība ir īstais vīruss, no kura baidās tie, kas tautas tur murgainā bezsamaņā. Bet brīvība ir labais vīruss, tādēļ mēs to izplatīsim, jo to aicina mūsu brīvā apziņa un Sirdsapziņa!

Dievs, Radītājs vai Daba dod mums tieši tādus pārbaudījumus, kurus mēs varam pārvarēt. Mēs bieži neredzam risinājumu, un bieži pat neredzam īsto neveiksmju cēloni. Tas nekas – ceļš ir tur, kur gājējs sper soli!

Mosties, apzinies, pēti, domā un kļūsti brīvs! Esi viens no brīvvalsts pamatakmeņiem!

Pievienojies BRĪVVALSTS.TV kopienai – dalies ar publikācijām savu draugu pulkā!

P.S. Šis nav aicinājums mainīt pastāvošo valsts iekārtu nelikumīgā veidā. Šis ir aicinājums realizēt Satversmē noteikto Latvijas tautas suverēno varu un iedibināt Latvijā valsts pašpārvaldi, kas nodrošinātu Latviešu nācijas pastāvēšanu.

Kopā mēs varam! Dalies!

ATBALSTI BRĪVVALSTS TV

Tieši jūsu atbalsts ļauj mums turpināt! Kopā mēs varam!

ATBALSTI NĀKAMO RAIDĪJUMU • ​